หนังสือ เก่งคิดสร้างสรรค์ อนุบาล 1 (สำหรับเด็ก 3 ปีขึ้นไป)
27.00 บาท
30.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือ เก่งคิดสร้างสรรค์  สำหรับเด็ก 3 ปี ขึ้นไป 

 

เนื้อหา :  ในแต่ละเล่มมี 16 กิจกรรมศิลปะ  เสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
              ฝึกทักษะการใช้สี อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ สอดคล้องกับ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ 
    
ตัวช่วยในการสอน :

ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้

  1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด
  2. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ  และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น
  3. ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ราคา :  เล่มละ 30 บาท  ลด 10% 
จำนวนหน้า :  16 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)