หนังสือ เก่งคิดสร้างสรรค์ เตรียมอนุบาล (สำหรับเด็ก 2 ปีขึ้นไป)
27.00 บาท
30.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือ เก่งคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก 2 ปี ขึ้นไป 

 

เนื้อหา :   ในแต่ละเล่มมี 16 กิจกรรมศิลปะ เสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการใช้สี อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ สอดคล้องกับ 4 สาระที่ควรเรียนรู้

 

    
ตัวช่วยในการสอน 
ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วย ดังนี้

1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด

2. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น

3. ตารางบันทีึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้


 



ราคา :  เล่มละ 30 บาท  ลด 10% 
จำนวนหน้า :  16 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)