หนังสือ ศิลปะแสนสนุก เล่ม 4
27.00 บาท
30.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

 

ศิลปะแสนสนุก “สัตว์โลกน่ารัก”

 

เนื้อหา :  ศิลปะแสนสนุก “สัตว์โลกน่ารัก” ภายในเล่มเด็กจะได้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมศิลปะที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก และได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ ผ่านภาพสัตว์ชนิดต่างๆ ใกล้ตัวที่เด็กคุ้นเคย อีกทั้งในแต่ละเล่มจะมีข้อมูลแนะนำ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ พร้อมตารางประเมินพัฒนาการท้ายเล่มอีกด้วย

ตัวช่วยในการสอน : 
ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้

1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด

2. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น

3. ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้

 


ราคา :  เล่มละ 30 บาท ลด 10%
จำนวนหน้า :  20 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม)